Registrering

För att kunna använda Gustavsbergs tennisklubbs internetbokningssystem måste du registrera dig i systemet. En registrering godkänns endast om alla fält med * är ifyllda. Du väljer själv lösenord på 4 siffror, som du sedan måste komma ihåg.

Medlemsnummer:

Förnamn:
*
Efternamn:
*
Adress:
*
Postadress:
   *Telefon:

Mobiltelefonnummer:
*
E-postadress:
*
Personnummer: (ÅÅMMDD-XXXX)
tennisförbundets nya bestämmelser
*
Lösenord:
*
Repetera lösenord:
*


    
    

    
	
    


Copyright Commodus NetSystem AB