Borlänge Tennisklubb internetbokning

Tisdagen den 25 Juni 2019


- Bokade strötider


- Ej bokningsbara tider


- Kontraktstider


Registrera dig som strötidskund

Om du har glömt ditt lösenord


Anmäl dig som reserv här!

Bana 1

Inomhus


Bana 2

Inomhus


Bana 3

Inomhus


Bana 4

Inomhus


Bana 5

Utomhus


Bana 6

Utomhus


Bana 7

Utomhus


Bana 8

Utomhus


Bana 9

Utomhus


Bana 10

Utomhus


07:00-08:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

Stängd

Stängd

Stängd

Stängd

08:00-09:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

Stängd

Stängd

Stängd

Stängd

09:00-10:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

Stängd

Stängd

Stängd

Stängd

10:00-11:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
1653
Ej Bokningsbar

Stängd

Stängd

Stängd

Stängd

11:00-12:00

1653
1792

Stängd

Stängd

Stängd

Stängd

12:00-13:00

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

Boka
1792

Stängd

Stängd

Stängd

Stängd

13:00-14:00

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

Boka
Boka

Stängd

Stängd

Stängd

Stängd

14:00-15:00

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

Boka
Boka

Stängd

Stängd

Stängd

Stängd

15:00-16:00

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

Boka
Boka

Stängd

Stängd

Stängd

Stängd

16:00-17:00

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

Boka
Boka

Stängd

Stängd

Stängd

Stängd

17:00-18:00

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

Boka
1024

Stängd

Stängd

Stängd

Stängd

18:00-19:00

Dal.cup

Dal.cup

Dal.cup

Boka
1958
1024

Stängd

Stängd

Stängd

Stängd

19:00-20:00

Dal.cup

Dal.cup

Dal.cup

Boka
Boka
Boka

Stängd

Stängd

Stängd

Stängd

20:00-21:00

Dal.cup

Dal.cup

Dal.cup

Boka
Boka
Boka

Stängd

Stängd

Stängd

Stängd

21:00-22:00

Dal.cup

Dal.cup

Dal.cup

Boka
Boka
Boka

Stängd

Stängd

Stängd

Stängd

22:00-23:00

Dal.cup

Dal.cup

Dal.cup

Boka
Boka
Boka

Stängd

Stängd

Stängd

Stängd

  Copyright Commodus NetSystem AB

Tisdagen den 25 Juni 2019


- Bokade strötider


- Ej bokningsbara tider


- Kontraktstider


Registrera dig som strötidskund

Glömt ditt lösenord


Anmäl dig som reserv här!

Bana 1

Inomhus


Bana 2

Inomhus


Bana 3

Inomhus


Bana 4

Inomhus


07:00-08:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

08:00-09:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

09:00-10:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

10:00-11:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

11:00-12:00

12:00-13:00

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

13:00-14:00

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

14:00-15:00

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

15:00-16:00

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

16:00-17:00

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

17:00-18:00

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

Dal. Cup

18:00-19:00

Dal.cup

Dal.cup

Dal.cup

Boka

19:00-20:00

Dal.cup

Dal.cup

Dal.cup

Boka

20:00-21:00

Dal.cup

Dal.cup

Dal.cup

Boka

21:00-22:00

Dal.cup

Dal.cup

Dal.cup

Boka

22:00-23:00

Dal.cup

Dal.cup

Dal.cup

Boka
  Copyright Commodus NetSystem AB