Hjorthagens Internetbokningssystem

Måndagen den 14 Juni 2021


- Bokade strötider


- Ej bokningsbara tider


- Kontraktstider


Om du har glömt användaruppgifter
Anmäl dig som reserv här!

Bana 1

Tennis båstadsgrus

Bana 2

Tennis båstadsgrus

06:00-07:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

07:00-08:00

H Nyman
Alexander Engels
Ej Bokningsbar

08:00-09:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

09:00-10:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

10:00-11:00

N Bennet
Caroline Crafoord
Ej Bokningsbar

11:00-12:00

J Frisk
I Medlem
D Nesic
A Nesic

12:00-13:00

Ej Bokningsbar
A Nesic
R Meurlin

13:00-14:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

14:00-15:00

Ej Bokningsbar
R Dames
Jim Johanson

15:00-16:00

P Boo
Sebbe Jonsson
J Johanson
Richard Dames

16:00-17:00

S Jonsson
Jan Kopil
Ej Bokningsbar

17:00-18:00

F Forelius
Maksim Forelius
F Regen
Carl Westerman

18:00-19:00

Ej Bokningsbar
A Antoni
Fredrik Holst

19:00-20:00

Ej Bokningsbar
M Rangne
Behroz Dehdari

20:00-21:00

Ej Bokningsbar
P Wallander
J Wallander

21:00-22:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

22:00-23:00

Boka
Boka
Bokningsregler

Hjorthagens Tennisklubb, Bokningsinformation:

* Medlem med spelrätt disponerar bana 1 och 2 för bokning. Alla lediga tider är bokningsbara. Vid särskilda tillfällen, till exempel KM eller när automatisk bevattning sker, ansvarar Styrelsen för att det tydligt framgår av bokningsschemat att dessa tider inte är bokningsbara.

* Bokning för båda banorna sker i onlinesystemet. Logga in med fullständigt användarnamn och lösen som du har fått. Vid bokning skriv båda spelarnas fullständiga namn.

* Nyckel till banorna hämtas i klubbstugan.

* På vardagar fram till 16.00 går det att boka 2 timmars spel per dag. Övrig tid går det att boka 1 timme per dag. Varje medlem får boka max 3 timmar i förväg.

* Vid förhinder ska tiden avbokas i onlinesystemet.

* Om en bokad tid inte har börjat utnyttjas 10 minuter efter starttid kan tiden övertas av annan spelare.

* Inget spel får ske före erlagd spelrätt för innevarande år.

* Spel med icke-medlem (gäst) är tillåtet upp till fem gånger per gäst och säsong. Efter det ska gästen ansöka om medlemskap. Vid spel med gäst ska gästens namn uppges vid bokningen.

* Banan ska vara sopad och linjerna ska borstas av i god tid innan nästa speltid börjar.

* Som medlem förväntas du uppträda trevligt och respektfullt på våra banor. I de fall en medlem systematiskt frångår reglerna kan Styrelsen besluta om att medlemmen utesluts ur klubben.

Lycka till i gruset!
Styrelsen


  Copyright Commodus NetSystem AB

Måndagen den 14 Juni 2021


- Bokade strötider


- Ej bokningsbara tider


- Kontraktstider


Om du har glömt användaruppgifter
Anmäl dig som reserv här!

Bana 1

Tennis båstadsgrus

Bana 2

Tennis båstadsgrus

06:00-07:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

07:00-08:00

H Nyman
Alexander Engels
Ej Bokningsbar

08:00-09:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

09:00-10:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

10:00-11:00

N Bennet
Caroline Crafoord
Ej Bokningsbar

11:00-12:00

J Frisk
I Medlem
D Nesic
A Nesic

12:00-13:00

Ej Bokningsbar
A Nesic
R Meurlin

13:00-14:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

14:00-15:00

Ej Bokningsbar
R Dames
Jim Johanson

15:00-16:00

P Boo
Sebbe Jonsson
J Johanson
Richard Dames

16:00-17:00

S Jonsson
Jan Kopil
Ej Bokningsbar

17:00-18:00

F Forelius
Maksim Forelius
F Regen
Carl Westerman

18:00-19:00

Ej Bokningsbar
A Antoni
Fredrik Holst

19:00-20:00

Ej Bokningsbar
M Rangne
Behroz Dehdari

20:00-21:00

Ej Bokningsbar
P Wallander
J Wallander

21:00-22:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

22:00-23:00

Boka
Boka
Bokningsregler

Hjorthagens Tennisklubb, Bokningsinformation:

* Medlem med spelrätt disponerar bana 1 och 2 för bokning. Alla lediga tider är bokningsbara. Vid särskilda tillfällen, till exempel KM eller när automatisk bevattning sker, ansvarar Styrelsen för att det tydligt framgår av bokningsschemat att dessa tider inte är bokningsbara.

* Bokning för båda banorna sker i onlinesystemet. Logga in med fullständigt användarnamn och lösen som du har fått. Vid bokning skriv båda spelarnas fullständiga namn.

* Nyckel till banorna hämtas i klubbstugan.

* På vardagar fram till 16.00 går det att boka 2 timmars spel per dag. Övrig tid går det att boka 1 timme per dag. Varje medlem får boka max 3 timmar i förväg.

* Vid förhinder ska tiden avbokas i onlinesystemet.

* Om en bokad tid inte har börjat utnyttjas 10 minuter efter starttid kan tiden övertas av annan spelare.

* Inget spel får ske före erlagd spelrätt för innevarande år.

* Spel med icke-medlem (gäst) är tillåtet upp till fem gånger per gäst och säsong. Efter det ska gästen ansöka om medlemskap. Vid spel med gäst ska gästens namn uppges vid bokningen.

* Banan ska vara sopad och linjerna ska borstas av i god tid innan nästa speltid börjar.

* Som medlem förväntas du uppträda trevligt och respektfullt på våra banor. I de fall en medlem systematiskt frångår reglerna kan Styrelsen besluta om att medlemmen utesluts ur klubben.

Lycka till i gruset!
Styrelsen


  Copyright Commodus NetSystem AB