Aktiviteter till gruppbokningar


Sign-in tennis för medlemmar alla nivåer.


Tennis instruktion för Tennistids TK medlemmar. Upp till 4 deltagare per timme. Instruktion och övningar ledda av en tränare. Kostnad 215 kr/deltagare.

Veckodag

Tid

Bana

Max deltagare

Måndagar

09:00

2

5

Måndagar

09:00

3

5

Måndagar

10:00

2

5

Måndagar

10:00

3

5

  Copyright Commodus NetSystem AB