Registrering

För att kunna använda Visby TK Internetbokningssystem måste du registrera dig i systemet. En registrering godkänns endast om alla fält med * är ifyllda. Du väljer själv ett lösenord på 4 siffror, som du sedan måste komma ihåg.

Medlemsnummer:

Förnamn:
*

Efternamn:
*
Adress:
*
Postadress:
  *
E-postadress:
*

Telefon:

Mobiltelefonnummer:

Personnummer: (ÅÅMMDD-XXXX)
tennisförbundets nya bestämmelser
*
Lösenord:
*
Repetera lösenord:
*
    
    

    
	
    

  Copyright Commodus NetSystem AB