Registrering

För att kunna använda Åby tennisklubb internetbokningssystem måste du registrera dig i systemet. En registrering godkänns endast om alla fält med * är ifyllda. Du väljer själv användarnamn på minst 4 tecken och högst 6 tecken. Lösenord på minst 4 tecken, som du sedan måste komma ihåg.
Användarnamnet får bara innehålla bokstäver.

Användarnamn:
*
Förnamn:
*

Efternamn:
*
Adress:
*
Postadress:
  *
E-postadress:
*

Telefon:

Mobiltelefonnummer:

Personnummer: (ÅÅMMDD-XXXX)
tennisförbundets nya bestämmelser
*
Lösenord:
*
Repetera lösenord:
*
    
    

    
	
    

  Copyright Commodus NetSystem AB