RegistreringFör att kunna använda Commodus  Demobokningssystem måste du registrera dig i systemet. En registrering godkänns endast om alla fält med * är ifyllda. Du väljer själv användarnamn på minst 4 tecken och högst 6 tecken. Lösenord på minst 4 tecken, som du sedan måste komma ihåg.


Användarnamn*

Personnummer: (ÅÅMMDD-XXXX)
tennisförbundets nya bestämmelser*

Förnamn*

Efternamn*

Adress*

Postnummer*

Ort*

E-postadress*

Telefon

Mobiltelefonnummer

Lösenord*

Repetera lösenord*       


  Copyright Commodus NetSystem AB