Hjorthagens Internetbokningssystem

Lördagen den 22 Januari 2022


- Bokade strötider


- Ej bokningsbara tider


- Kontraktstider


Om du har glömt användaruppgifter
Anmäl dig som reserv här!

Bana 1

Tennis båstadsgrus

Bana 2

Tennis båstadsgrus

06:00-07:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

07:00-08:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

08:00-09:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

09:00-10:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

10:00-11:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

11:00-12:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

12:00-13:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

13:00-14:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

14:00-15:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

15:00-16:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

16:00-17:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

17:00-18:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

18:00-19:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

19:00-20:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

20:00-21:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

21:00-22:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

22:00-23:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Bokningsregler

Hjorthagens Tennisklubb, Bokningsinformation:

* Medlem med spelrätt disponerar bana 1 och 2 för bokning. Alla lediga tider är bokningsbara. Vid särskilda tillfällen, till exempel KM eller när automatisk bevattning sker, ansvarar Styrelsen för att det tydligt framgår av bokningsschemat att dessa tider inte är bokningsbara.

* Bokning för båda banorna sker i onlinesystemet. Logga in med fullständigt användarnamn och lösen som du har fått. Vid bokning skriv båda spelarnas fullständiga namn.

* Nyckel till banorna hämtas i klubbstugan.

* På vardagar fram till 16.00 går det att boka 2 timmars spel per dag. Övrig tid går det att boka 1 timme per dag. Varje medlem får boka max 3 timmar i förväg.

* Vid förhinder ska tiden avbokas i onlinesystemet.

* Om en bokad tid inte har börjat utnyttjas 10 minuter efter starttid kan tiden övertas av annan spelare.

* Inget spel får ske före erlagd spelrätt för innevarande år.

* Spel med icke-medlem (gäst) är tillåtet upp till fem gånger per gäst och säsong. Efter det ska gästen ansöka om medlemskap. Vid spel med gäst ska gästens namn uppges vid bokningen.

* Banan ska vara sopad och linjerna ska borstas av i god tid innan nästa speltid börjar.

* Som medlem förväntas du uppträda trevligt och respektfullt på våra banor. I de fall en medlem systematiskt frångår reglerna kan Styrelsen besluta om att medlemmen utesluts ur klubben.

Lycka till i gruset!
Styrelsen


  Copyright Commodus NetSystem AB

Lördagen den 22 Januari 2022


- Bokade strötider


- Ej bokningsbara tider


- Kontraktstider


Om du har glömt användaruppgifter
Anmäl dig som reserv här!

Bana 1

Tennis båstadsgrus

Bana 2

Tennis båstadsgrus

06:00-07:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

07:00-08:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

08:00-09:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

09:00-10:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

10:00-11:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

11:00-12:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

12:00-13:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

13:00-14:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

14:00-15:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

15:00-16:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

16:00-17:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

17:00-18:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

18:00-19:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

19:00-20:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

20:00-21:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

21:00-22:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

22:00-23:00

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Vinterstängt öppnar Våren 2022

Bokningsregler

Hjorthagens Tennisklubb, Bokningsinformation:

* Medlem med spelrätt disponerar bana 1 och 2 för bokning. Alla lediga tider är bokningsbara. Vid särskilda tillfällen, till exempel KM eller när automatisk bevattning sker, ansvarar Styrelsen för att det tydligt framgår av bokningsschemat att dessa tider inte är bokningsbara.

* Bokning för båda banorna sker i onlinesystemet. Logga in med fullständigt användarnamn och lösen som du har fått. Vid bokning skriv båda spelarnas fullständiga namn.

* Nyckel till banorna hämtas i klubbstugan.

* På vardagar fram till 16.00 går det att boka 2 timmars spel per dag. Övrig tid går det att boka 1 timme per dag. Varje medlem får boka max 3 timmar i förväg.

* Vid förhinder ska tiden avbokas i onlinesystemet.

* Om en bokad tid inte har börjat utnyttjas 10 minuter efter starttid kan tiden övertas av annan spelare.

* Inget spel får ske före erlagd spelrätt för innevarande år.

* Spel med icke-medlem (gäst) är tillåtet upp till fem gånger per gäst och säsong. Efter det ska gästen ansöka om medlemskap. Vid spel med gäst ska gästens namn uppges vid bokningen.

* Banan ska vara sopad och linjerna ska borstas av i god tid innan nästa speltid börjar.

* Som medlem förväntas du uppträda trevligt och respektfullt på våra banor. I de fall en medlem systematiskt frångår reglerna kan Styrelsen besluta om att medlemmen utesluts ur klubben.

Lycka till i gruset!
Styrelsen


  Copyright Commodus NetSystem AB