Hjorthagens Internetbokningssystem

Söndagen den 28 Maj 2023


- Bokade strötider


- Ej bokningsbara tider


- Kontraktstider


Om du har glömt användaruppgifter
Anmäl dig som reserv här!

Bana 1

Tennis båstadsgrus

Bana 2

Tennis båstadsgrus

06:00-07:00

Boka
Boka

07:00-08:00

Boka
Boka

08:00-09:00

Boka
Boka

09:00-10:00

L Munthe
V Carpenter
J Rådahl
Gustaf Kolbe

10:00-11:00

H Nyman
Kristina Thorén
B Södbjörk
N Säflund

11:00-12:00

A Grkovic
Gäst Milos R
F Regen
Michael Rangne

12:00-13:00

J Andersen
Dejana Andersen
A Nesic
D Nesic

13:00-14:00

V Wiberg
Leo Granstrand
D Nesic
A Nesic

14:00-15:00

J Svahn
philip svahn
E Marthinsen
K. Bjarne

15:00-16:00

M Heden Lindgren
R Stenerdal
A Martyris
Carlqvist

16:00-17:00

R Stenerdal
Martina Stenerdal
P Benalal
Victor Benalal

17:00-18:00

A Gordh Humlesjö
D Granath
A Olsson
Daniel Olsson

18:00-19:00

D Granath
J Holmen
F Söderblom
Fredrik Göransson

19:00-20:00

F Jonsson
Markus Nyman
Boka

20:00-21:00

Boka
Boka

21:00-22:00

Boka
Boka

22:00-23:00

Boka
Boka
Bokningsregler

Hjorthagens Tennisklubb, Bokningsinformation:

* Medlem med spelrätt disponerar bana 1 och 2 för bokning. Alla lediga tider är bokningsbara. Vid särskilda tillfällen, till exempel KM eller när automatisk bevattning sker, ansvarar Styrelsen för att det tydligt framgår av bokningsschemat att dessa tider inte är bokningsbara.

* Bokning för båda banorna sker i onlinesystemet. Logga in med fullständigt användarnamn och lösen som du har fått. Vid bokning skriv båda spelarnas fullständiga namn.

* Nyckel till banorna hämtas i klubbstugan.

* På vardagar fram till 16.00 går det att boka 2 timmars spel per dag. Övrig tid går det att boka 1 timme per dag. Varje medlem får boka max 3 timmar i förväg.

* Vid förhinder ska tiden avbokas i onlinesystemet.

* Om en bokad tid inte har börjat utnyttjas 10 minuter efter starttid kan tiden övertas av annan spelare.

* Inget spel får ske före erlagd spelrätt för innevarande år.

* Spel med icke-medlem (gäst) är tillåtet upp till fem gånger per gäst och säsong. Efter det ska gästen ansöka om medlemskap. Vid spel med gäst ska gästens namn uppges vid bokningen.

* Banan ska vara sopad och linjerna ska borstas av i god tid innan nästa speltid börjar.

* Som medlem förväntas du uppträda trevligt och respektfullt på våra banor. I de fall en medlem systematiskt frångår reglerna kan Styrelsen besluta om att medlemmen utesluts ur klubben.

Lycka till i gruset!
Styrelsen


  Copyright Commodus NetSystem AB

Söndagen den 28 Maj 2023


- Bokade strötider


- Ej bokningsbara tider


- Kontraktstider


Om du har glömt användaruppgifter
Anmäl dig som reserv här!

Bana 1

Tennis båstadsgrus

Bana 2

Tennis båstadsgrus

06:00-07:00

Boka
Boka

07:00-08:00

Boka
Boka

08:00-09:00

Boka
Boka

09:00-10:00

L Munthe
V Carpenter
J Rådahl
Gustaf Kolbe

10:00-11:00

H Nyman
Kristina Thorén
B Södbjörk
N Säflund

11:00-12:00

A Grkovic
Gäst Milos R
F Regen
Michael Rangne

12:00-13:00

J Andersen
Dejana Andersen
A Nesic
D Nesic

13:00-14:00

V Wiberg
Leo Granstrand
D Nesic
A Nesic

14:00-15:00

J Svahn
philip svahn
E Marthinsen
K. Bjarne

15:00-16:00

M Heden Lindgren
R Stenerdal
A Martyris
Carlqvist

16:00-17:00

R Stenerdal
Martina Stenerdal
P Benalal
Victor Benalal

17:00-18:00

A Gordh Humlesjö
D Granath
A Olsson
Daniel Olsson

18:00-19:00

D Granath
J Holmen
F Söderblom
Fredrik Göransson

19:00-20:00

F Jonsson
Markus Nyman
Boka

20:00-21:00

Boka
Boka

21:00-22:00

Boka
Boka

22:00-23:00

Boka
Boka
Bokningsregler

Hjorthagens Tennisklubb, Bokningsinformation:

* Medlem med spelrätt disponerar bana 1 och 2 för bokning. Alla lediga tider är bokningsbara. Vid särskilda tillfällen, till exempel KM eller när automatisk bevattning sker, ansvarar Styrelsen för att det tydligt framgår av bokningsschemat att dessa tider inte är bokningsbara.

* Bokning för båda banorna sker i onlinesystemet. Logga in med fullständigt användarnamn och lösen som du har fått. Vid bokning skriv båda spelarnas fullständiga namn.

* Nyckel till banorna hämtas i klubbstugan.

* På vardagar fram till 16.00 går det att boka 2 timmars spel per dag. Övrig tid går det att boka 1 timme per dag. Varje medlem får boka max 3 timmar i förväg.

* Vid förhinder ska tiden avbokas i onlinesystemet.

* Om en bokad tid inte har börjat utnyttjas 10 minuter efter starttid kan tiden övertas av annan spelare.

* Inget spel får ske före erlagd spelrätt för innevarande år.

* Spel med icke-medlem (gäst) är tillåtet upp till fem gånger per gäst och säsong. Efter det ska gästen ansöka om medlemskap. Vid spel med gäst ska gästens namn uppges vid bokningen.

* Banan ska vara sopad och linjerna ska borstas av i god tid innan nästa speltid börjar.

* Som medlem förväntas du uppträda trevligt och respektfullt på våra banor. I de fall en medlem systematiskt frångår reglerna kan Styrelsen besluta om att medlemmen utesluts ur klubben.

Lycka till i gruset!
Styrelsen


  Copyright Commodus NetSystem AB