Hjorthagens Internetbokningssystem

Torsdagen den 01 Juni 2023


- Bokade strötider


- Ej bokningsbara tider


- Kontraktstider


Om du har glömt användaruppgifter
Anmäl dig som reserv här!

Bana 1

Tennis båstadsgrus

Bana 2

Tennis båstadsgrus

06:00-07:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

07:00-08:00

Ej Bokningsbar

Vattning

08:00-09:00

P Wallander
J Wallander
M Rangne
Sverker Buhlin

09:00-10:00

J Wallander
P Wallander
J Rådahl
Stefan Ohlsson

10:00-11:00

Vattning

Ej Bokningsbar

11:00-12:00

Ej Bokningsbar
S Jonsson
Viktor Ek Johansson

12:00-13:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

13:00-14:00

Ej Bokningsbar
D Eurenius
Mats eurenius

14:00-15:00

Ej Bokningsbar
M Eurenius
Helene de j Eurenius

15:00-16:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

16:00-17:00

J Sjöberg
mrangne
A Uddfeldt
Erik Rahm

17:00-18:00

Ej Bokningsbar
J Welff
Marcus Carter, gäst

18:00-19:00

MEDLEMSKVÄLL NYA MEDLEMMAR

MEDLEMSKVÄLL NYA MEDLEMMAR

19:00-20:00

MEDLEMSKVÄLL NYA MEDLEMMAR

MEDLEMSKVÄLL NYA MEDLEMMAR

20:00-21:00

MEDLEMSKVÄLL NYA MEDLEMMAR

MEDLEMSKVÄLL NYA MEDLEMMAR

21:00-22:00

MEDLEMSKVÄLL NYA MEDLEMMAR

MEDLEMSKVÄLL NYA MEDLEMMAR

22:00-23:00

MEDLEMSKVÄLL NYA MEDLEMMAR

MEDLEMSKVÄLL NYA MEDLEMMAR

Bokningsregler

Hjorthagens Tennisklubb, Bokningsinformation:

* Medlem med spelrätt disponerar bana 1 och 2 för bokning. Alla lediga tider är bokningsbara. Vid särskilda tillfällen, till exempel KM eller när automatisk bevattning sker, ansvarar Styrelsen för att det tydligt framgår av bokningsschemat att dessa tider inte är bokningsbara.

* Bokning för båda banorna sker i onlinesystemet. Logga in med fullständigt användarnamn och lösen som du har fått. Vid bokning skriv båda spelarnas fullständiga namn.

* Nyckel till banorna hämtas i klubbstugan.

* På vardagar fram till 16.00 går det att boka 2 timmars spel per dag. Övrig tid går det att boka 1 timme per dag. Varje medlem får boka max 3 timmar i förväg.

* Vid förhinder ska tiden avbokas i onlinesystemet.

* Om en bokad tid inte har börjat utnyttjas 10 minuter efter starttid kan tiden övertas av annan spelare.

* Inget spel får ske före erlagd spelrätt för innevarande år.

* Spel med icke-medlem (gäst) är tillåtet upp till fem gånger per gäst och säsong. Efter det ska gästen ansöka om medlemskap. Vid spel med gäst ska gästens namn uppges vid bokningen.

* Banan ska vara sopad och linjerna ska borstas av i god tid innan nästa speltid börjar.

* Som medlem förväntas du uppträda trevligt och respektfullt på våra banor. I de fall en medlem systematiskt frångår reglerna kan Styrelsen besluta om att medlemmen utesluts ur klubben.

Lycka till i gruset!
Styrelsen


  Copyright Commodus NetSystem AB

Torsdagen den 01 Juni 2023


- Bokade strötider


- Ej bokningsbara tider


- Kontraktstider


Om du har glömt användaruppgifter
Anmäl dig som reserv här!

Bana 1

Tennis båstadsgrus

Bana 2

Tennis båstadsgrus

06:00-07:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

07:00-08:00

Ej Bokningsbar

Vattning

08:00-09:00

P Wallander
J Wallander
M Rangne
Sverker Buhlin

09:00-10:00

J Wallander
P Wallander
J Rådahl
Stefan Ohlsson

10:00-11:00

Vattning

Ej Bokningsbar

11:00-12:00

Ej Bokningsbar
S Jonsson
Viktor Ek Johansson

12:00-13:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

13:00-14:00

Ej Bokningsbar
D Eurenius
Mats eurenius

14:00-15:00

Ej Bokningsbar
M Eurenius
Helene de j Eurenius

15:00-16:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

16:00-17:00

J Sjöberg
mrangne
A Uddfeldt
Erik Rahm

17:00-18:00

Ej Bokningsbar
J Welff
Marcus Carter, gäst

18:00-19:00

MEDLEMSKVÄLL NYA MEDLEMMAR

MEDLEMSKVÄLL NYA MEDLEMMAR

19:00-20:00

MEDLEMSKVÄLL NYA MEDLEMMAR

MEDLEMSKVÄLL NYA MEDLEMMAR

20:00-21:00

MEDLEMSKVÄLL NYA MEDLEMMAR

MEDLEMSKVÄLL NYA MEDLEMMAR

21:00-22:00

MEDLEMSKVÄLL NYA MEDLEMMAR

MEDLEMSKVÄLL NYA MEDLEMMAR

22:00-23:00

MEDLEMSKVÄLL NYA MEDLEMMAR

MEDLEMSKVÄLL NYA MEDLEMMAR

Bokningsregler

Hjorthagens Tennisklubb, Bokningsinformation:

* Medlem med spelrätt disponerar bana 1 och 2 för bokning. Alla lediga tider är bokningsbara. Vid särskilda tillfällen, till exempel KM eller när automatisk bevattning sker, ansvarar Styrelsen för att det tydligt framgår av bokningsschemat att dessa tider inte är bokningsbara.

* Bokning för båda banorna sker i onlinesystemet. Logga in med fullständigt användarnamn och lösen som du har fått. Vid bokning skriv båda spelarnas fullständiga namn.

* Nyckel till banorna hämtas i klubbstugan.

* På vardagar fram till 16.00 går det att boka 2 timmars spel per dag. Övrig tid går det att boka 1 timme per dag. Varje medlem får boka max 3 timmar i förväg.

* Vid förhinder ska tiden avbokas i onlinesystemet.

* Om en bokad tid inte har börjat utnyttjas 10 minuter efter starttid kan tiden övertas av annan spelare.

* Inget spel får ske före erlagd spelrätt för innevarande år.

* Spel med icke-medlem (gäst) är tillåtet upp till fem gånger per gäst och säsong. Efter det ska gästen ansöka om medlemskap. Vid spel med gäst ska gästens namn uppges vid bokningen.

* Banan ska vara sopad och linjerna ska borstas av i god tid innan nästa speltid börjar.

* Som medlem förväntas du uppträda trevligt och respektfullt på våra banor. I de fall en medlem systematiskt frångår reglerna kan Styrelsen besluta om att medlemmen utesluts ur klubben.

Lycka till i gruset!
Styrelsen


  Copyright Commodus NetSystem AB