Hjorthagens Internetbokningssystem

Onsdagen den 27 September 2023- Bokade strötider


- Ej bokningsbara tider


- Kontraktstider


 

-


Om du har glömt användaruppgifter
Anmäl dig som reserv här!

Bana 1

Tennis båstadsgrus

Bana 2

Tennis båstadsgrus

06:00-07:00

Endast 1 timmes spel mån-tors efter 16

Ej Bokningsbar

07:00-08:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

08:00-09:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

09:00-10:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

10:00-11:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

11:00-12:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

12:00-13:00

L Neri
C Salas
Ej Bokningsbar

13:00-14:00

C Salas
Luca
Ej Bokningsbar

14:00-15:00

R Dames
Lasse Berg
A Grkovic
sannakoskela08@gmail.com

15:00-16:00

Ej Bokningsbar
S Koskela
A Grkovic

16:00-17:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

17:00-18:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

18:00-19:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

19:00-20:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

20:00-21:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

21:00-22:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

22:00-23:00

Boka
Boka
Bokningsregler

Hjorthagens Tennisklubb, Bokningsinformation:

* Medlem med spelrätt disponerar bana 1 och 2 för bokning. Alla lediga tider är bokningsbara. Vid särskilda tillfällen, till exempel KM eller när automatisk bevattning sker, ansvarar Styrelsen för att det tydligt framgår av bokningsschemat att dessa tider inte är bokningsbara.

* Bokning för båda banorna sker i onlinesystemet. Logga in med fullständigt användarnamn och lösen som du har fått. Vid bokning skriv båda spelarnas fullständiga namn.

* Nyckel till banorna hämtas i klubbstugan.

* På vardagar fram till 16.00 går det att boka 2 timmars spel per dag. Övrig tid går det att boka 1 timme per dag. Varje medlem får boka max 3 timmar i förväg.

* Vid förhinder ska tiden avbokas i onlinesystemet.

* Om en bokad tid inte har börjat utnyttjas 10 minuter efter starttid kan tiden övertas av annan spelare.

* Inget spel får ske före erlagd spelrätt för innevarande år.

* Spel med icke-medlem (gäst) är tillåtet upp till fem gånger per gäst och säsong. Efter det ska gästen ansöka om medlemskap. Vid spel med gäst ska gästens namn uppges vid bokningen.

* Banan ska vara sopad och linjerna ska borstas av i god tid innan nästa speltid börjar.

* Som medlem förväntas du uppträda trevligt och respektfullt på våra banor. I de fall en medlem systematiskt frångår reglerna kan Styrelsen besluta om att medlemmen utesluts ur klubben.

Lycka till i gruset!
Styrelsen


  Copyright Commodus NetSystem AB

Onsdagen den 27 September 2023- Bokade strötider


- Ej bokningsbara tider


- Kontraktstider


 

-


Om du har glömt användaruppgifter
Anmäl dig som reserv här!

Bana 1

Tennis båstadsgrus

Bana 2

Tennis båstadsgrus

06:00-07:00

Endast 1 timmes spel mån-tors efter 16

Ej Bokningsbar

07:00-08:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

08:00-09:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

09:00-10:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

10:00-11:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

11:00-12:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

12:00-13:00

L Neri
C Salas
Ej Bokningsbar

13:00-14:00

C Salas
Luca
Ej Bokningsbar

14:00-15:00

R Dames
Lasse Berg
A Grkovic
sannakoskela08@gmail.com

15:00-16:00

Ej Bokningsbar
S Koskela
A Grkovic

16:00-17:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

17:00-18:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

18:00-19:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

19:00-20:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

20:00-21:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

21:00-22:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

22:00-23:00

Boka
Boka
Bokningsregler

Hjorthagens Tennisklubb, Bokningsinformation:

* Medlem med spelrätt disponerar bana 1 och 2 för bokning. Alla lediga tider är bokningsbara. Vid särskilda tillfällen, till exempel KM eller när automatisk bevattning sker, ansvarar Styrelsen för att det tydligt framgår av bokningsschemat att dessa tider inte är bokningsbara.

* Bokning för båda banorna sker i onlinesystemet. Logga in med fullständigt användarnamn och lösen som du har fått. Vid bokning skriv båda spelarnas fullständiga namn.

* Nyckel till banorna hämtas i klubbstugan.

* På vardagar fram till 16.00 går det att boka 2 timmars spel per dag. Övrig tid går det att boka 1 timme per dag. Varje medlem får boka max 3 timmar i förväg.

* Vid förhinder ska tiden avbokas i onlinesystemet.

* Om en bokad tid inte har börjat utnyttjas 10 minuter efter starttid kan tiden övertas av annan spelare.

* Inget spel får ske före erlagd spelrätt för innevarande år.

* Spel med icke-medlem (gäst) är tillåtet upp till fem gånger per gäst och säsong. Efter det ska gästen ansöka om medlemskap. Vid spel med gäst ska gästens namn uppges vid bokningen.

* Banan ska vara sopad och linjerna ska borstas av i god tid innan nästa speltid börjar.

* Som medlem förväntas du uppträda trevligt och respektfullt på våra banor. I de fall en medlem systematiskt frångår reglerna kan Styrelsen besluta om att medlemmen utesluts ur klubben.

Lycka till i gruset!
Styrelsen


  Copyright Commodus NetSystem AB