Hjorthagens Internetbokningssystem

Måndagen den 24 Juni 2024


- Bokade strötider


- Ej bokningsbara tider


- Kontraktstider


Om du har glömt användaruppgifter
Anmäl dig som reserv här!

Bana 1

Tennis båstadsgrus

Bana 2

Tennis båstadsgrus

06:00-07:00

M Vårherre
O Nzeribe
Ej Bokningsbar

07:00-08:00

Ej Bokningsbar
K Hjorthagens TK

08:00-09:00

K Hjorthagens TK
Ej Bokningsbar

09:00-10:00

Ej Bokningsbar
J Johanson
T Svensson

10:00-11:00

D Eurenius
Johan wernblom
R Dames
Jim Johanson

11:00-12:00

Ej Bokningsbar
I Bartelius
Jim Johanson

12:00-13:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

13:00-14:00

D Eurenius
Dougan
Ej Bokningsbar

14:00-15:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

15:00-16:00

Ej Bokningsbar
M Broman
E Broman

16:00-17:00

T Rickschöld
Izabel Rickschöld
Boka

17:00-18:00

Boka
J Holmen
Gäst V Nilsson

18:00-19:00

V Wiberg
Gerard Hanson
A Antoni
F. Holst

19:00-20:00

M Rangne
Åsa Rangne
V Kristoffersson
Daniel Johansson

20:00-21:00

Boka
Boka

21:00-22:00

Boka
Boka

22:00-23:00

Boka
Boka
Bokningsregler

Hjorthagens Tennisklubb, Bokningsinformation:

* Medlem med spelrätt disponerar bana 1 och 2 för bokning. Alla lediga tider är bokningsbara. Vid särskilda tillfällen, till exempel KM eller när automatisk bevattning sker, ansvarar Styrelsen för att det tydligt framgår av bokningsschemat att dessa tider inte är bokningsbara.

* Bokning för båda banorna sker i onlinesystemet. Logga in med fullständigt användarnamn och lösen som du har fått. Vid bokning skriv båda spelarnas fullständiga namn.

* Nyckel till banorna hämtas i klubbstugan.

* På vardagar fram till 16.00 går det att boka 2 timmars spel per dag. Övrig tid går det att boka 1 timme per dag. Varje medlem får boka max 3 timmar i förväg.

* Vid förhinder ska tiden avbokas i onlinesystemet.

* Om en bokad tid inte har börjat utnyttjas 10 minuter efter starttid kan tiden övertas av annan spelare.

* Inget spel får ske före erlagd spelrätt för innevarande år.

* Spel med icke-medlem (gäst) är tillåtet upp till fem gånger per gäst och säsong. Efter det ska gästen ansöka om medlemskap. Vid spel med gäst ska gästens namn uppges vid bokningen.

* Banan ska vara sopad och linjerna ska borstas av i god tid innan nästa speltid börjar.

* Som medlem förväntas du uppträda trevligt och respektfullt på våra banor. I de fall en medlem systematiskt frångår reglerna kan Styrelsen besluta om att medlemmen utesluts ur klubben.

Lycka till i gruset!
Styrelsen


  Copyright Commodus NetSystem AB

Måndagen den 24 Juni 2024


- Bokade strötider


- Ej bokningsbara tider


- Kontraktstider


Om du har glömt användaruppgifter
Anmäl dig som reserv här!

Bana 1

Tennis båstadsgrus

Bana 2

Tennis båstadsgrus

06:00-07:00

M Vårherre
O Nzeribe
Ej Bokningsbar

07:00-08:00

Ej Bokningsbar
K Hjorthagens TK

08:00-09:00

K Hjorthagens TK
Ej Bokningsbar

09:00-10:00

Ej Bokningsbar
J Johanson
T Svensson

10:00-11:00

D Eurenius
Johan wernblom
R Dames
Jim Johanson

11:00-12:00

Ej Bokningsbar
I Bartelius
Jim Johanson

12:00-13:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

13:00-14:00

D Eurenius
Dougan
Ej Bokningsbar

14:00-15:00

Ej Bokningsbar
Ej Bokningsbar

15:00-16:00

Ej Bokningsbar
M Broman
E Broman

16:00-17:00

T Rickschöld
Izabel Rickschöld
Boka

17:00-18:00

Boka
J Holmen
Gäst V Nilsson

18:00-19:00

V Wiberg
Gerard Hanson
A Antoni
F. Holst

19:00-20:00

M Rangne
Åsa Rangne
V Kristoffersson
Daniel Johansson

20:00-21:00

Boka
Boka

21:00-22:00

Boka
Boka

22:00-23:00

Boka
Boka
Bokningsregler

Hjorthagens Tennisklubb, Bokningsinformation:

* Medlem med spelrätt disponerar bana 1 och 2 för bokning. Alla lediga tider är bokningsbara. Vid särskilda tillfällen, till exempel KM eller när automatisk bevattning sker, ansvarar Styrelsen för att det tydligt framgår av bokningsschemat att dessa tider inte är bokningsbara.

* Bokning för båda banorna sker i onlinesystemet. Logga in med fullständigt användarnamn och lösen som du har fått. Vid bokning skriv båda spelarnas fullständiga namn.

* Nyckel till banorna hämtas i klubbstugan.

* På vardagar fram till 16.00 går det att boka 2 timmars spel per dag. Övrig tid går det att boka 1 timme per dag. Varje medlem får boka max 3 timmar i förväg.

* Vid förhinder ska tiden avbokas i onlinesystemet.

* Om en bokad tid inte har börjat utnyttjas 10 minuter efter starttid kan tiden övertas av annan spelare.

* Inget spel får ske före erlagd spelrätt för innevarande år.

* Spel med icke-medlem (gäst) är tillåtet upp till fem gånger per gäst och säsong. Efter det ska gästen ansöka om medlemskap. Vid spel med gäst ska gästens namn uppges vid bokningen.

* Banan ska vara sopad och linjerna ska borstas av i god tid innan nästa speltid börjar.

* Som medlem förväntas du uppträda trevligt och respektfullt på våra banor. I de fall en medlem systematiskt frångår reglerna kan Styrelsen besluta om att medlemmen utesluts ur klubben.

Lycka till i gruset!
Styrelsen


  Copyright Commodus NetSystem AB