Commodus NetSystem AB
Strålgatan 49
112 63 Stockholm
TEL: 08-737 07 01
FAX: 08-718 07 71
E-POST: info@commodusnet.net
ORG.NR: 556589-8847


Commodus e-handel är ett system för köp av varor och tjänster på Internet.

Att kunna erbjuda service direkt på Internet är viktigt idag. Istället för att kunder beställer via telefon, e-mail eller fax, som innebär mycket administrativt arbete, sker beställningen på Internet.

Commodus e-handel kan användas på olika sätt.

• Utan affärssystemintegration.
• Integrerat med NYTTIG order, lager och fakturering.
• Tillsammans med hela NYTTIGs affärssystem.
• Kopplat till det egna affärssystemet.

Commodus e-handel är enkelt och användarvänligt.
Självklart kan systemet skräddarsys om så önskas.