Commodus NetSystem AB
Strålgatan 49
112 63 Stockholm
TEL: 08-737 07 01
FAX: 08-718 07 71
E-POST: info@commodusnet.net
ORG.NR: 556589-8847

  • NYTTIG arbetar snabbare än de flesta andra databasprogram.
  • Klientversionen kan registrera ett obegränsat antal kunder och företag.
  • Information kan flyttas från NYTTIG till andra program, t.ex. Excel eller ett deklarationsprogram och hämta information från andra system, till t.ex. från artikelregistret.
  • Systemet är uppbyggt i moduler. Börja med de viktigaste rutinerna och bygg på med andra funktioner när behoven ökar.
  • Enkla instruktioner ges på skärmen och behovet av handbok blir minimalt.
  • Prova programmet under två månader för att se hur enkelt det är att arbeta med.