Commodus NetSystem AB
Strålgatan 49
112 63 Stockholm
TEL: 08-737 07 01
FAX: 08-718 07 71
E-POST: info@commodusnet.net
ORG.NR: 556589-8847


Utbildning finns till samtliga programvaror och skräddarsys efter ert behov.

Utbildningstiden varierar något beroende på vilket system ni valt och hur datoriserade ni är.
Vid frågor, kontakta oss